4Tel usluge


Internet

Internet

  • Stalni pristup garantirane brzine
  • Flat promet
  • Rezervirani kapaciteti za dodatne usluge u nadogradnji (IPTV, Telefonija)
Saznaj više
Telefon

Telefon

  • Mogućnost telefonije bez pretplate
  • obračunska jedinica poziva 1 sekunda
  • Bez troškova uspostave poziva
Saznaj više
Televizija

Televizija

  • Više od 100 programa
  • Odgođeno gledanje za 50 najgledanijih TV kanala (7 dana)
Saznaj više
4tel iPBX

4tel iPBX

  • Potpuno prilagodljiva virtualna ili fizička telefonska centrala za male, srednje i velike poslovne sustave
  • Integracija sa postojećom tradicionalnom centralom (postepena zamjena stare centrale)
Saznaj više