Poslovni korisnici

Nudimo Vam

Pregršt usluga na raspolaganju

 • Tehnička podrška dostupna 24/7/365
 • 24 satni nadzor mreže
 • Direktan kontakt sa stručnim i educiranim tehničkim osobljem podrške i nadzora
 • Vremenski odziv u rješavanju eventualnih problema u roku 1 sata
 • Stručni savjet prilikom odabira i implementacije usluge
 • Individualni pristup svakom poslovnom korisniku
 • Mogućnost izbora usluga sa i bez ugovorne obveze
 • Mogućnost isporuke dodatne veze neovisne o postojećem operateru korisnika – "backup" veza
 • Mogućnost dodjele osobnog 4Tel tehničara – isti agent Vam rješava sve zahtjeve

Tehnički detalji

 • Redundantna mreža
 • Direktna veza s drugim hrvatskim operaterima
 • Pristup Internetu realiziran preko 4 operatera ukupnog kapaciteta 10Gbps
 • Direktna prisutnost u više hrvatskih datacentara

Telefonija


 • Bez pretplate
 • obračunska jedinica poziva 1 sekunda
 • Bez troškova uspostave poziva
 • Uštede do 30% u odnosu na druge operatere (fix, mob, intl)
 • Mogućnost praćenja troškova u realnom vremenu
 • Napredna IP telefonska mreža bazirana na SIP protokolu.
 • Prilagodba postojećoj infrastrukturi korisnika.
 • Zadržavanje postojećih telefonskih brojeva.
 • Mogućnost rješenja “Ključ u ruke”

Internet


Optika

 • Stalni pristup garantirane brzine
 • Flat promet
 • Fiksna javna IP adresa
 • Mogućnost brzine pristupa do 1Gbps
 • Rezervirani kapacitet za uslugu telefonije

Bežični pristup

 • Stalni pristup garantirane brzine
 • Flat promet
 • Fiksna javna IP adresa
 • Mogućnost brzine pristupa do 800 Mbps
 • Rezervirani kapacitet za uslugu telefonije