EU projekt

Kvalitetu Ulaganje u jačanje kapaciteta poduzeća 4TEL Telekomunikacije d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:


Ulaganje u jačanje kapaciteta poduzeća

4TEL Telekomunikacije d.o.o.


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Cilj projekta je kroz uvođenje modernih rješenja povećati mogućnosti, konkurentnost i kapacitete postojeće poslovne jedinice poduzeća. Navedenim će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda od prodaje.

Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do:

  • Rasta prihoda od prodaje za 41%.
  • Očuvanja postojećih (5) radnih mjesta.
  • Otvaranja novih (2) radnih mjesta.
  • Povećanja brzine i efikasnosti u radu te kvalitete pruženih usluga
  • Smanjenja operativnih kapaciteta – financijskih i vremenskih.
  • Smanjenja cijena usluga za 5-10%.
  • Razvoja 2 nove usluge.
  • Razvoja jedinstvene baze korisnika i partnera.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 282.443,75 kuna od kojih je 134.847,83 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 02.10.2017.-02.02.2018.


4TEL Telekomunikacije d.o.o.

Mirka Kleščića 1/1

10430 Samobor


Kontakt osoba:

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost 4TEL Telekomunikacije d.o.o..